Kompanija Konvoj-Trans u svom radu koristi transportna vozila koje doprinose smanjenju emisije CO2 (EURO 5 i EURO 6). Konstantno ulažemo u naš vozni park kako bismo doprineli zaštiti životne sredine i unapredili našu energetsku efikasnost.

Kako Konvoj-Trans pomaže smanjenje emisija CO2 ?

  • Forsirajući saradnju sa transportnim partnerima sa energetski efikasnim voznim parkovima (EURO 5 i EURO 6)
  • Konstantno ulaganje u vozni park u potrazi za energetski efikasnijim vozilima
  • Optimizacija transporta tako da naši kamioni nikada nemaju “prazan hod”
  • Uspešna realizacija svakog ugovorenog transporta

Naša kompanija spremna je da učestvuje u postepenoj zelenoj tranziciji transporta. Želimo da ispratimo “net zero emission” cilj postavljen od strane Evropske Unije kao i REPowerEU strategiju.